Help with Search courses

Chứng chỉ chuyên môn GSHK - K4

Dịch vụ giám sát được thực hiện thông qua các hệ thống rada giám sát nhằm giúp cho KSVKL có thể nhìn thấy các vị trí của các tàu bay trên màn hình rada tại bàn kiểm soát không lưu. Toàn bộ vùng trời trong phạm vi trách nhiệm của Việt Nam hiện nay đã được bao phủ bởi 03 hệ thống rada sơ cấp (Primary Surveillance Radar) và 06 hệ thống rada thứ cấp (Secondary Surveillance Radar). Các tín hiệu rada được đưa vào Hệ thống xử lý dữ liệu rada/ dữ liệu bay (Radar Data Processing/Flight Data Processing RDP/FDP) để xử lý sau đó truyền tín hiệu về bàn kiểm soát không lưu. 

3. Khóa đào tạo CCCM Chuyên ngành Giám sát HK 2021 - K3

Trong lĩnh vực hàng không, việc đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu, trong đó tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn là vô cùng khắt khe. Các tổ chức hàng không quốc tế như ICAO, CANSO, IATA đều có quan điểm rất rõ ràng về công tác an toàn và quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát an toàn.