Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng gia tăng, trong giao thông vận tải nói chung và ngành hàng không nói riêng, đang nỗ lực không ngừng để xây dựng những công trình và áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực HK, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại một cách tốt nhất. Dự án đài kiểm soát không lưu mới Tân Sơn Nhất hoàn thành chính là đáp ứng tiến trình phát triển của ngành HK Việt Nam.